Normativa

NORMATIVA D'EXTINTORS, PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I SEGURETAT

Prevenció SMC Actualment treballa amb foc de normativa de seguretat referent nacional i internacional.

Nacional
ACORD EUROPEU SOBRE TRANSPORT INTERNACIONAL DE MERCADERIES PERILLOSES PER CARRETERA 2009

imatge

REGLAMENT DE SEGURETAT CONTRA INCENDIS EN ESTABLIMENTS INDUSTRIALS
Humans RD 2267 / 2004 de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de seguretat en establiments industrials d'incendis

PDF (Petit)

Exhibició de PDF

Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials
Document Adobe Acrobat [2.7 MB]

REGLAMENT D'EQUIPS DE PRESSIÓ
RD 2060 / 2008 pel qual s'aprova el Reglament d'equips de pressió i les instruccions tècniques complementàries.

PDF (Petit)

Exhibició de PDF

Reglament d'equips de pressió
Document Adobe Acrobat [1,7 MB]

Ordre INT/1504/2013, de 30 de juliol, modifica l'Ordre INT/314/2011, 1 de febrer, sobre empreses de seguretat privada, l'Ordre INT/316/2011, de 1 de febrer.

PDF (Petit)

Exhibició de PDF

BOE-D-2013-8706-1
Document Adobe Acrobat [164.7 KB]

Boletín Oficial de Canarias decret 86/2013, de 1 d'agost, pel qual el govern de les Illes Canàries ha aprovat el Reglament d'activitats

PDF (Petit)

Exhibició de PDF

Reglament d'activitats boc--2013-15
Document Adobe Acrobat [787.1 KB]


1 Oferta vàlida per enviaments a Espanya. Comprovar aquest enllaç per veure el temps d'enviament a altres països i informació sobre la data d'enviament: Pagament i condicions d'enviament
2 Excl. impostos
Internacional

Estàndards desenvolupats per la Nacional foc protecció Associació NFPA foc seguretat

NFPA


Estàndards desenvolupats per FM global foc seguretat protecció FM

FM Global

Mapa política d'extintor
mapa-normatiu-extintor

PDF (Petit)

Mapa política d'extintor
Extintor mapa versió 1_06_2011.pdf
Document Adobe Acrobat [471.4 KB]